Predškolski program

Predškolski program vrtića Malo Stopalo

Naš predškolski program kao i pripremni program za školu ostvarujemo projektnim pristupom učenju i na taj način decu usmeravamo na autentično traganje u rešavanju problema koji su deci izazovni i smisleni za rešavanje. Razvijajući projekte oslanjamo se na sledeća načela:

  • Celovito sagledavanje vaspitanja i obrazovanja kao povezanog procesa koji je utkan u svaki segment zajedničkog življenja dece i odraslih u vrtiću
  • Usmerenost na dugoročne ciljeve kao bazičnih kompetencija uspešnog ljudskog funkcionisanja
  • Integrisan pristup razvoju i učenju koji podrazumeva da dete u situacijama koje su smislene svoje iskustvo povezuje sa predhodnim
  • Kontinuitet u obrazovanju koji se ostvaruje postavljanjem temelja celoživotnog učenja
  • Vrednovanje u funkciji građenja kvaliteta programa
l

Uslovi upisa

Malo stopalo upisuje decu tokom cele godine. Za upis je potrebno popuniti upitnik koji nama obezbeđuje korisne informacije o vašem detetu, vama i porodici uopšte, doneti potvrdu od pedijatra i potpisati ugovor sa vrtićem. Ukoliko Malo stopalo pohađa dvoje dece

Grupe

Jaslena grupa Vaspitanje i obrazovanje u jaslenoj grupi je nastavak i dopuna porodičnom vaspitanju. Na ovom uzrastu je naročito važna saradnja i uključenost roditelja jer su oni spona između deteta i medicinske sestre-vaspitača.

O Nama

Predškolska ustanova Malo stopalo osnovana je 2016. godine. Nalazimo se u Novom Sadu, Cara Dušana 39. Objekat je potpuno nov i obuhvata 150m², opremljen je po normativima i standardima, a po meri deteta.

Olovke - predškolski program

Kontakt

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Elizabeta Mitrovic
Cara Dušana 39, 21000 Novi Sad
Telefon: 060/6360-175
E-mail: mitrovicelizabeta@gmail.com

Lokacija na Google Mapi

Malo Stopalo

Dragi roditelji i draga deco dobrodošli u vrtić Malo stopalo!

Pratite nas

Zapratite nas na društvenim mrežama: