Malo Stopalo

Predškolska ustanova Novi Sad

PU Malo stopalo – mesto celoživotnog učenja
U toku je upis! Posebni popusti za drugo i treće dete

Vrtić Malo Stopalo
Predškolska ustanova
Predškolska ustanova Malo Stopalo
Kreativna radionica
Kupanje u bazenu
Predškolska ustanova Malo Stopalo

Vrtić Malo Stopalo

Vrtić Malo stopalo je uređen objekat po standardima i potrebama dece, pruža odličnu organizaciju rada, kvalitetno učenje, obroke i zabavu! Pored toga, pruža sigurnost za roditelje, da Vam deca budu na lepom i pouzdanom mestu!

l

Uslovi upisa

Malo stopalo upisuje decu tokom cele godine. Za upis je potrebno popuniti upitnik koji nama obezbeđuje korisne informacije o vašem detetu, vama i porodici uopšte, doneti potvrdu od pedijatra i potpisati ugovor sa vrtićem. Ukoliko Malo stopalo pohađa dvoje dece

Grupe

Jaslena grupa Vaspitanje i obrazovanje u jaslenoj grupi je nastavak i dopuna porodičnom vaspitanju. Na ovom uzrastu je naročito važna saradnja i uključenost roditelja jer su oni spona između deteta i medicinske sestre-vaspitača.

O Nama

Predškolska ustanova Malo stopalo osnovana je 2016. godine. Nalazimo se u Novom Sadu, Cara Dušana 39. Objekat je potpuno nov i obuhvata 150m², opremljen je po normativima i standardima, a po meri deteta.

Zadatak vrtića Malo Stopalo

Obezbeđujemo sigurnu i podsticajnu sredinu. Stvaramo uslove za pravilan rast i razvoj dece, uvažavajući njihove uzrasne karakteristike i individualne potrebe. Dajemo podršku deci i porodici, uvažavajući njihove specifičnosti, kao i pružanje mogućnosti za uključivanje roditelja u život i rad predškolske ustanove i edukacije sa ciljem unapređivanje roditeljskih kompetencija.

Predškolska ustanova Malo Stopalo
Voće

Jelovnik našeg vrtića

Pravilna ishrana je bitan preduslov za pravilan rast, razvoj i unapređivanje zdravlja, sprečavanja bolesti i formiranje zdravog čoveka. Naš jelovnik je uradjen po savremenim normativima predškolskog uzrasta. Celodnevni boravak deteta obuhvata 4 obroka:

Doručak, uzina, ručak i užina

Pripremni predškolski program

Naš predškolski program kao i pripremni program za školu ostvarujemo projektnim pristupom učenju i na taj način decu usmeravamo na autentično traganje u rešavanju problema koji su deci izazovni i smisleni za rešavanje.

 

|

Ciljevi i principi

Da sva deca imaju jednake mogućnosti za obrazovanje i da učešćem u našem programu imaju prilike da budu srećna, da grade odnos poverenja, bliskosti i prijateljstva razvijajući kontinuirano sve svoje dispozicije za učenje.

h

Ritam dana

Prijem dece, doručak, vaspitno-obrazovni rad, užina, alternativni programi, odlazak napolje, ručak, odmor, slobodne aktivnosti, odlazak kući

Alternativni programi

Pored projektnog pristupa učenju deca imaju priike da po želji učestvuju u alternativnim programima : balet, spot i engleski jezik

Olovke - predškolski program

Kontakt

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Elizabeta Mitrovic
Cara Dušana 39, 21000 Novi Sad
Telefon: 060/6360-175
E-mail: mitrovicelizabeta@gmail.com

Lokacija na Google Mapi

Malo Stopalo

Dragi roditelji i draga deco dobrodošli u vrtić Malo stopalo!

Pratite nas

Zapratite nas na društvenim mrežama: